Strona główna Wydarzenia 18/07/2024

Dancing

8 lutego 2022

Serdecznie zapraszamy na dancing!

Wstęp jedyne 10 zł.
Zaczynamy o godzinie 19:00

Zapraszamy do rezerwacji lóż: 16 621 4000

Od Lutego wielkie zmiany!

27 stycznia 2022

Ostatni Weekend wg starego porządkuSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w ten weekend!

To ostatni weekend ze starym porządkiem. Od Lutego wprowadzamy „nowy ład”, a w nim:

  • nowe godziny otwarcia,
  • nowe menu,
  • nowe drinki,
  • nowe atrakcje dla naszych gości

regulamin korzystania z kręgielni 2022r

23 stycznia 2022

Regulamin Lokalu:

Zasady ogólne

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni, a także korzystać z oferowanych usług zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń znajdujących się w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie oraz instrukcji.
3. Osoby chcące skorzystać z usług, które są oferowane w lokalu zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wybrane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Kręgielnia Niagara czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach 16:00-22:00, w piątki w godzinach 16:00-23:00, w sobotę w godzinach 15:00-1:00 w niedzielę 15:00-22:00.
5. Osoby, które naruszają porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji bądź niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu oraz służb porządkowych mogą być usuwane z terenu lokalu kręgielni oraz restauracji.
6. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania własnej żywności i napojów oraz alkoholu zakupionego poza barem. Osoba spożywająca własne napoje alkoholowe lub inne zobligowana jest do uiszczenia korkowego.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów, przebywania zwierząt,wtępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających.
8. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby, która korzysta z obiektu.
9. Odmowa użytkownika kregielni poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
10. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu bądź ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu.

Zasady korzystania z kręgielni.

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Występujące problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Gracze zobowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego lub z własnego obuwia sportowego, które przeznaczone są do gry w kręgle.
5. Przed wejściem na rozbieg jedzenie oraz napoje pozostawiamy na stoliku.
6. Zakaz wchodzenia na tory.
7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru.
8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu toru.
9. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce oraz grozi uszczerbkiem na zdrowu.
10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę (czy szlaban z napisem „STOP” jest uniesiony w górę).
11. Przy założonych specjalnych bandach „bumper-ach” mogą grać dzieci do 12 lat.
12. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
-Wychodzenia poza lokal w obuwiu przeznaczonym wyłącznie do gry w kręgle,
– Wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
– Dotykania oraz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
– Wchodzenia w niewłaściwym obuwiu.
– Wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
– Nie obyczajowego zachowania lub zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite bądź obraźliwie,
– Niszczenia wyposażenia, urządzeń.

13. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby poniżej 12 roku życia, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez tych użytkowników. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie kręgielni i restauracji do godziny 19:00
14. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą lokalu celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
15. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu nie ponosimy odpowiedzialności.
16. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom kręgielni.
17. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, zabrania się korzystania z urządzeń.
19. Gracz powinien dobierać odpowiedni rozmiar kuli do rozmiarów dłoni. Jeżeli gracz nie wie jak dobrać kulę powinien poprosić obsługę o doradzenie w tej kwestii.
20. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch bądź więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
21. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze użytkownicy są zobowiązani poinformować o tym pracownika kręgielni.

Rezerwacja torów bowlingowych.

1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego.
2. Nieobecność osoby rezerwującej 10 min przed ustaloną godziną, skutkuje zwolnienie rezerwacji oraz możliwością sprzedaży toru.
3. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry bądź przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas, od godziny dokonanej rezerwacji. Bowling Club Jarosław nie odpowiada ze opóźnienia, które wynikają z awarii technicznych bowlingu.

4. Na jednym torze do gry w kręgle może przebywać maksymalnie 5 graczy.

Odpowiedzialność i kary.

1. Za zniszczenia oraz zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Kręgielnia Niagara nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź pozostawione na terenie obiektu przedmioty, pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. Rzeczy. Które zostały pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Kręgielni, można odebrać przy barze.
3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu, Kręgielnia Niagara nie odpowiada za jego zniszczenie.
4. Doprowadzenie do złamania Szlabanu (pługa zgarniającego kręgle) jest równoznaczne z zapłatą kary 2 000 zł.
5. Za umyślne rzucenie w Szlaban grozi kara do 100zł

6. Kręgielnia Niagara nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń od upoważnionego personelu.

Andrzejki 2021

10 listopada 2021
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Andrzejki które jak co roku zgromadzą u nas tłumy. Zapraszamy na zabawę przy świetnej muzyce, specjalnych drinkach i wyjątkowym andrzejkowym menu.
Bądźcie z nami w ten magiczny wieczór!
Koszt to 260zł od pary.
W cenie:
– 3 gorące posiłki,
– zimny bufet,
– napoje,
– stół słodkości.
O niezapomnianą atmosferę oraz świetną muzykę zadba Dj Darko
W trakcie imprezy zapewniamy alkohol w specjalnej ofercie jedyne 35zł za 0,5L
Zapraszamy do zapisów.
tel. 166214000
* Obostrzenia COVID 19
Impreza tylko dla osób zaszczepionych dwoma dawkami lub ozdrowieńców. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos oraz do zachowania odległości min. 1,5m od innych osób przebywających w lokalu. Osoby wchodzące na teren imprezy oświadczają że spełniają w/w warunki i akceptują regulamin lokalu.

Halloween 21

27 października 2021
Po przerwie wracamy do organizowania kultowych imprez ?? HALLOWEEN ? w NIAGARZE!
Będzie można poczuć klimat Ameryki jak z horrorów. ? Czeka na Was strasznie dobra zabawa, smaczne jedzenie,? dużo konkursów i wspaniałe nagrody za najlepsze przebranie.
?‍♂️
Start 30 października o godzinie 19:00.
Wstęp: 20 zł

Andrzejki 2019

26 października 2019

plakat-andrzejki-web

 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną imprezę Andrzejkową!

Wszystkie informacje na plakacie,

Dodatkowe informacje oraz rezerwacja miejsc telefonicznie: 16 621 4000

Sylwester 2018

1 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy na tegorocznego sylwestra

w tym roku oferujemy Państwu

świetną zabawę do białego rana z zespołem Fair Play

Czytaj dalej